Kategoria: Aktualności

Przerwy w dostawie wody sierpień 2016

Informujemy, że w 2016 roku nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody w budynkach j.n. z powodu wykonywania remontów sezonowych.

Przerwy w dostawie ciepłej wody 2016

Informujemy, że w 2016 roku nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody w budynkach j.n. z powodu wykonywania remontów sezonowych.

Informacja o likwidacji kasy

I N F O R M A C J A

ZEC w Staszowie Sp.  z o.o. uprzejmie informuje , że

  z dniem 15 kwietnia 2015 r.

nastąpiła  L I K W I D A C J A  K A S Y .

 

Od dnia 16 kwietnia 2015 r.  prosimy dokonywać wpłat tytułem opłat za ciepło, bezpośrednio na  rachunek bankowy Spółki  wskazany na fakturze i  dowodach wpłat.

W  Banku Spółdzielczym od wpłat za ciepło koszty prowizji bankowej pokrywa ZEC Sp. z o.o.