Kategoria: Aktualności

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Przerwy w dostawie ciepłej wody

W związku z koniecznością wykonania okresowych remontów ZEC Staszów zawiadamia o przerwie w dostawie ciepłej wody w niżej wymienionych budynkach.

Innowacyjna inwestycja w ZEC sp. z o.o.

W dniu 12 lutego 2013 r. w Staszowie  podpisana została  umowa na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Staszowie z wykorzystaniem źródła kogeneracji gazowej” z  konsorcjum firm, których liderem jest  firma Modern & Kotły Sp z o.o. z Wodzisławia.