Kategoria: Aktualności

Przerwy w dostawie wody

W związku z koniecznością wykonania okresowych remontów ZEC Staszów zawiadamia o przerwie w dostawie ciepłej wody w niżej wymienionych budynkach.

Podpisanie preumowy

Dwie preumowy w ramach działania 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 podpisali: w imieniu Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski oraz przedstawiciele Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku – Zdroju i Zakładu Energetyki Cieplnej w Staszowie.

Stambułki 2010

Niezmiernie miło jest nam poinformować Państwa, że Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Staszowie w dniu 13 lutego 2010r. został uhonorowany przez Staszowską Izbę Gospodarczą Stambułką Staszowską w kategorii „Wdrażanie nowoczesnych form postępu technologicznego i jakości”