Kategoria: Aktualności

Przerwy w dostawie ciepłej wody 2022

Informujemy, że w związku z wykonywaniem prac remontowych nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody jn.:

Informacja o zmianie stawek VAT

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż w związku z wejściem w życie w dniu 27 stycznia 2022 r. Ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022 r. poz.196) od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. dla energii cieplnej obowiązuje stawka podatku VAT w wysokości 5%.

W związku z powyższym od 1 lutego 2022  zmianie ulega opłata miesięczna za c.o. i c.c.w. w wysokości zaliczkowej.

Taryfa dla ciepła 2021

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  uprzejmie informuje, że decyzją Prezesa URE z dnia 09 grudnia 2021 roku Nr OKA.4210.76.2021.KTW  została zatwierdzona Taryfa dla ciepła ZEC  w Staszowie  Sp. z o.o.

Zatwierdzona Taryfa dla ciepła została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło nr 465 (1195) w dniu 10 grudnia 2021 r. i zostaje wprowadzona do stosowania od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Publikacja taryfy w wersji PDFpobierz załącznik