Kategoria: Archiwalne

Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem ciepłowniczym

1. Zamawiający

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Mariana Langiewicza 14, 28-200 Staszów

(15) 864 23 49, faks (15) 864 35 56

2. Tryb udzielenia zamówienia

Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, w myśl art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r poz. 1843 ze zm.)poniżej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem Udzielania Zamówień przez Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Remont ściany elewacyjnej od strony wschodniej kotłowni WR

1.   Zamawiający

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Mariana Langiewicza 14 28-200 Staszów

(015) 864 23 49, faks (o15) 864 35 56

 2.   Tryb udzielenia zamówienia

Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, w myśl art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), poniżej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem Udzielania Zamówień przez Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ogłoszenie o sprzedaży złomu stalowego

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada do sprzedaży złom stalowy w ilości około 50 ton. W związku z tym ogłasza przetarg na zakup w/w złomu. Oferty z proponowana ceną zakupu 1 tony złomu prosimy składać w terminie do 10.07.2018 do godz 14.00