Kategoria: Archiwalne

Zaproszenie do skladania ofert – Opracowanie graficzne i wykonanie tablicy informacyjnej

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:  Opracowanie graficzne i wykonanie  tablicy informacyjnej w ramach realizacji projektu pn.  „Rozbudowa i modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Staszowie z wykorzystaniem źródła kogeneracji gazowej.” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa.

Zaproszenie do składania ofert – wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej / UNIEWAŻNIONY

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Opracowanie graficzne, wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Staszowie z wykorzystaniem źródła kogeneracji gazowej.” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Nadzór inwestorski

Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inwestorski w okresie realizacji robót budowlanych tj. zadania pod nazwa Rozbudowa i modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Staszowie z wykorzystaniem źródła kogeneracji gazowej tj.