Kategoria: Archiwalne

Modernizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji odpylania spalin kotła WR-10 w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Staszowie – Unieważniony

Zakładzie Energetyki Cieplnej w Staszowie ogłasza przetarg na modernizację w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji odpylania spalin kotła WR-10 w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Staszowie.

Sprzedaż złomu stalowego

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup złomu stalowego w ilości ok.50 ton.

Oferent zapewnia załadunek i transport złomu we własnym zakresie.

Oferty cenowe prosimy składać do dnia 20 .11.2013r w sekretariacie ZEC Sp. z o.o. w Staszowie lub przesłać w terminie jak wyżej na adres:

 

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o.

ul. Langiewicza 14

28-200 Staszów

dopuszczamy również przesłanie oferty faksem na nr 15 864 3556 lub e-mailem na adres zec_staszow@o2.pl.

Złom przeznaczony do sprzedaży można oglądać w siedzibie ZEC Staszów przy ul. Langiewicza 14

28-200 Staszów w dni robocze w godz. 7ºº – 14³º .

Remont elewacji budynku kotłowni WR10 w Staszowie – zmiana SIWZ

1. Zamawiający

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Staszowie
ul. Langiewicza 14 28-200 Staszów
(015) 864 23 49, faks (o15) 864 35 56

2. Tryb udzielenia zamówienia

Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, w myśl art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), poniżej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem zamówień” Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. Staszowie.