Kategoria: Przetargi

Remont zasobników węgla w kotłowni WR-10 ul. Mariana Langiewicza 14

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg na wykonanie zadania pn: „Remont zasobników węgla w kotłowni WR-10 ul. Mariana Langiewicza 14.

W ramach remontu zasobników węgla w kotłowni WR-10 ul. Mariana Langiewicza 14 i należy wykonać następujące prace:

1. Czyszczenie strumieniowo-ścierne do stopnia czystości Sa21/2

- belek stropowych podtrzymujących stalowe zasobniki na węgiel z blachownic IKSH800x5 – 39m2

-  belek stropowych z kątownika 240 – 18,4m2

- czyszczenie blach trapezowych stropów bunkra na węgiel – 90m2

2. Malowanie farbami do gruntowania chlorokauczukowymi

- belek stropowych podtrzymujących stalowe zasobniki na węgiel z blachownic IKSH800x5 – 54m2

-  belek stropowych z kątownika 240 – 18,4m2

-  blach trapezowych stropów bunkra na węgiel – 90m2

-  żebra poprzeczne – 6,72m2

- wymienionych blach od strony zewnętrznej – 39m2

3.  Malowanie dwukrotne farbami  chlorokauczukowymi

- belek stropowych podtrzymujących stalowe zasobniki na węgiel z blachownic IKSH800x5 – 54m2

-  belek stropowych z kątownika 240 -18,4m2

-  blach trapezowych stropów bunkra na węgiel- 90m2

-  żebra poprzeczne – 6,72m2

- wymienionych blach od strony zewnętrznej – 39m2

4. Wymiana blach skośnych poszycia zasypów węgla ze stali trudnościeralnej gatunku S235 JR 8 mm – 2,496 t

5.wykonanie żeber poprzecznych 10mm na całej długości wymienianej blachownicy o rozstawie co 1m – 0,1792 zgodnie z opracowanym projektem

6. Wymiana belki stropowej podtrzymującej stalowe zasobniki na węgiel z blachownic IKSH800x5 – 0,757t

7 wzmocnienie blachownicy IKSH800x5 żebrami poprzecznymi 10mm na całej długości  blachownicy  w osi 1o rozstawie co 1m – 0,0896t

8. zaślepienie otworów w środnikach belek stropowych oraz belek blachownic głównych w osiach 1 i 3 – 0,024t

9. wykonanie wzmocnień z blachy S235 JR 8 mm przy blachownicach IKSH800x5 w osi 1 i 2 – 0,231t

10 wykonanie żeber pod blachownicą IKSH800x5  z blachy 10mm – 0,012 t

11. Rusztowania wewnętrzne rurowe

12. Sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlano-wykonawczego wraz z obliczeniami statyczno – wytrzymałościowymi dla obydwu zasobników węgla

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz istotne wymagania techniczne zawiera  SIWZ

 

ZAŁĄCZNIKI

1. Ogłoszenie – PDF

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – PDF

3. Wzór umowy – PDF

4. Oświadczenia i formularze – DOC

Ogłoszenie na wykonanie zadania pn: Remont zasobników węgla w kotłowni RW-10 – unieważniony

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg na wykonanie zadania pn: „Remont zasobników węgla w kotłowni WR-10 ul. Mariana Langiewicza 14.

W ramach remontu zasobników węgla w kotłowni WR-10 ul. Mariana Langiewicza 14 i należy wykonać następujące prace:
1. Czyszczenie strumieniowo-ścierne do stopnia czystości Sa21/2
- belek stropowych podtrzymujących stalowe zasobniki na węgiel z blachownic IKSH800x5 – 43,56m2
- belek stropowych z kątownika 240 -18,4m2
- blach skośnych poszycia zasypów węgla -171,54m2
- czyszczenie blach trapezowych stropów bunkra na węgiel- 85,7m2

Sprzedaż złomu stalowego

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Staszowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup złomu stalowego w ilości około 50 ton. Załadunek i transport złomu po stronie oferenta.

Oferty cenowe prosimy składać do dnia 22.03.2022r. w sekretariacie ZEC Sp. z o.o. w Staszowie ul. Mariana Langiewicza 14 lub przesłać w terminie jak wyżej na adres:

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o.

ul.Mariana Langiewicza 14

28-200 Staszów

dopuszczalne jest złożenie oferty e-mailem na adres: a.zdrojkowski@zecstaszow.pl.

Złom oferowany do sprzedaży można oglądać w dni robocze od godziny 7³° do 14°°do dnia 22.03.2022r w siedzibie ZEC Staszów przy ul. Langiewicza 14.