Kategoria: Przetargi

Remont budynku kotłowni WR10 mieszczącego się przy ul. Langiewicza 14 w Staszowie

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Staszowie ogłasza przetarg nieograniczony na remont budynku kotłowni WR10 mieszczącego się przy ul. Langiewicza 14 w Staszowie.

Przedmiotowe zamówienie obejmuje:

1. Remont elewacji ściany północnej kotłowni WR-10 w ZEC Staszów.

Remont ściany o wym.  (wys. x szer.) 15,7m x19m polegać będzie na:

-wymianie płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej  gr 6cm w kolorze niebieskim 5010 o pow. ok. 248m2.

a) pasa pionowego na całej wysokości ściany z lewej i prawej strony o szerokości  6,5m

b) pasów poziomych na wysokościach 0-1,8m, 3,0-4,9m, 10,9-13,1m, 14,3-15,7 o szerokości ok. 6,0m

c) oczyszczeniu do drugiego stopnia czystości i pomalowaniu konstrukcji nośnej ściany północnej o powierzchni malowania ok 301m2

d) wymiana żaluzji nawiewnej wraz z  zabezpieczeniem przed nawiewaniem śniegu o wym. 0,95x 1,1m

2 Remont dachu kotłowni WR-10 w ZEC  Staszów :

a) demontaż pokrycia dachowego  z blachy trapezowej na konstrukcji drewnianej oraz pokrycia z płyt warstwowych o pow. ok.460m2

b) montażu płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej  gr 6cm w kolorze niebieskim 5010 o pow. ok. 460 m2

c) oczyszczenie i pomalowanie metalowej konstrukcji wsporczej dachu tj. dźwigarów o pow. malowania ok..114m2  i wiązarów z kratownic o pow. kratownic ok. 62m2

d) wymiana rynny  ok 24,1 m i rur spustowych 3x15m wykonanych z blachy powlekanej

e) wymiana wywietrzników dachowych ɸ250  szt  2 i ɸ400 szt 2

3 Utylizacja materiałów uzyskanych z rozbiórki 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz istotne wymagania techniczne zawiera  SIWZ

 

Załączniki:

Ogłoszenie na wykonanie zadania – Pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz

 

Sprzedaż złomu stalowego

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup złomu stalowego w ilości ok.50 ton.

Oferent zapewnia załadunek i transport złomu we własnym zakresie.

Oferty cenowe prosimy składać do dnia 20 .11.2013r w sekretariacie ZEC Sp. z o.o. w Staszowie lub przesłać w terminie jak wyżej na adres:

 

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o.

ul. Langiewicza 14

28-200 Staszów

dopuszczamy również przesłanie oferty faksem na nr 15 864 3556 lub e-mailem na adres zec_staszow@o2.pl.

Złom przeznaczony do sprzedaży można oglądać w siedzibie ZEC Staszów przy ul. Langiewicza 14

28-200 Staszów w dni robocze w godz. 7ºº – 14³º .

Remont elewacji budynku kotłowni WR10 w Staszowie – zmiana SIWZ

1. Zamawiający

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Staszowie
ul. Langiewicza 14 28-200 Staszów
(015) 864 23 49, faks (o15) 864 35 56

2. Tryb udzielenia zamówienia

Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, w myśl art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), poniżej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem zamówień” Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. Staszowie.