Kategoria: Przetargi

Przetarg na wykonanie remontów budynków przy ul. Kołłątaja i ul. Spokojnej

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o. głasza przetarg nieograniczony na zadania pod nazwą:

I. Remont elewacji budynku wymiennikowni W-6 przy ul Kołłątaja w Staszowie.”

„II. Remont  budynku wymiennikowni  przy ul Spokojnej w Staszowie.”

Tryb udzielenia zamówienia

Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, w myśl art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), poniżej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem Udzielania Zamówień przez Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przetarg na remont elewacji budynku wymiennikowni W-4 przy ul KEN w Staszowie

Remont elewacji budynku wymiennikowni W-4 przy ul KEN w Staszowie. Montaż rynien i rur spustowych na budynku garażowym przy ul. Langiewicza14.

Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, w myśl art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), poniżej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem Udzielania Zamówień przez Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o. o.

Przetarg na odnowienie malarskich powłok antykorozyjnych

Ogłoszenie na wykonanie zadania pn:
„Odnowienie malarskich powłok antykorozyjnych trójnogu wsporczego oraz osprzętu komina stalowego H40m DN1200mm mieszczącego się przy ul. Langiewicza 14 w Staszowie.”