Kategoria: Przetargi

Przetarg na rozbudowę i modernizację Ciepłowni Miejskiej w Staszowie z wykorzystaniem źródła kogeneracji gazowej

1. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Staszowie z wykorzystaniem źródła kogeneracji gazowej” zdefiniowanego w Programie Funkcjonalno -Użytkowym

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie: 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony PLN), na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Staszowie z wykorzystaniem źródła kogeneracji gazowej”.

Ogłoszenie zamówienia na transport miału węglowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na transport miału węglowego.